حسێبی ئەبجەد

لە حسێبی ئەبجەد یان جوممەل (حِسَاب الجُمَّل) بۆ ھەر کام لە ٢٨ پیتەکەی عەرەبی ژمارەیەک دەستنیشان کراوە. پێشتر کە سیستەمێکی ستانداردی نووسینی ژمارەکان لە دنیای ئیسلامدا نەبوو کەڵک وەرگرتن لە حسێبی ئەبجەد باو بووە.

ابجد ژمارە ھاوتاکان
ا 1 آ أ إ ء
ب 2 پ
ج 3 چ
د 4
ه 5 ھ
و 6 ۆ
ز 7 ژ
ح 8
ط 9
ابجد ژمارە ھاوتاکان
ي 10 ی ێ
ك 20 ک گ
ل 30 ڵ
م 40
ن 50
س 60
ع 70
ف 80 ڤ
ص 90
ابجد ژمارە ھاوتاکان
ق 100
ر 200 ڕ
ش 300
ت 400
ث 500
خ 600
ذ 700
ض 800
ظ 900
غ 1000

ئەو دەقانەی ڤەژین بوکس کە حسێبی ئەبجەدیان تێدایە