ڤەژینبوکس
حسێبی ئەبجەد
update 2019/12/13
لە «حسێبی ئەبجەد یان جوممەل» (حِسَاب الجُمَّل) بۆ هەرکام لە ٢٨ پیتەکەی عەرەبی ژمارەیەک دەستنیشان کراوە. پێشتر کە سیستەمێکی ستانداردی نووسینی ژمارەکان لە دونیای ئیسلامدا نەبوو کەڵکوەرگرتن لە حسێبی ئەبجەد باو بووە.
ابجد ژمارە ھاوتاکان
ا 1 آ أ إ ء
ب 2 پ
ج 3 چ
د 4
ه 5 ھ
و 6 ۆ
ز 7 ژ
ح 8
ط 9
ي 10 ی ێ
ك 20 ک گ
ل 30 ڵ
م 40
ن 50
س 60
ع 70
ف 80 ڤ
ص 90
ق 100
ر 200 ڕ
ش 300
ت 400
ث 500
خ 600
ذ 700
ض 800
ظ 900
غ 1000